Artist and Craftsperson

Tobias Alm was born in 1985 in Stockholm where he is currently based. He holds a Master of Fine Arts from Ädellab (2014), the Department of Jewellery and Corpus, at Konstfack, Stockholm. Since 2014 Tobias has worked with sculptural installation art and conceptual jewellery art. In 2017 Tobias also created his first public art commission, installed at a preschool in Stockholm.

Focusing on the theme of masculinities, his latest work critically investigates the role played by craftsmanship and a specific certain group of hand tools in the construction of destructive ideals of masculinity. An important component in the process has been the analysing of the tool belt as a piece of jewellery, used as a symbol of an ideal of masculinity. The relationship of the human body to the hand tool is central to Tobias’ Master’s degree work, comprising sculptural hybrids between Tobias’s own body and a group of hand tools and tool belts. The works are primarily made of opaque silicone, which is very similar to Tobias’ own skin. Since 2015 Tobias has been working on the project The Châtelaine. The work comprises a series of hybrid objects, this time between today’s tool belt in leather and historic châtelaine jewellery. Both objects are filled with practical functionality (tool) and symbolic/social functionality (jewellery). Despite their similarities they are interpreted very differently because of their different contexts and gender constructions. Works from the series have been acquired for the collections of the Nationalmuseum in Stockholm and the CODA Museum in Apeldoorn, Netherlands. During the past ten years Tobias has exhibited widely in international contexts, including at museums such as the Design Museum, London; the Pinakothek der Moderne, Munich; the Nationalmuseum and Röhsska Museet in Sweden. He has also held a number of solo exhibitions at galleries in Sweden, the Netherlands and Spain. Tobias was one of four artist in residence grant holders at IASPIS/The Swedish Arts Grants Committee Oct-March 2016/17, and was given one of their studios at Maria Skolgata 83 i Stockholm during this period.

 
 

Konstnär och Konsthantverkare

Tobias Alm är född år 1985 i Stockholm, där han även är verksam. Han har en Master of Fine Arts från Ädellab (2014), institutionen för smyckekonst och corpus på Konstfack i Stockholm. Tobias har sedan 2014 arbetat med skulptural installationskonst och konceptuell smyckekonst. År 2017 genomförde Tobias även sitt första offentliga konstprojekt, som är installerat på en förskola i Stockholm.

Han har fokuserat på temat maskuliniteter, och i sina senaste verk kritiskt undersökt vilken roll begreppet hantverksskicklighet och en viss grupp av handverktyg har i uppbyggandet av destruktiva maskulinitetsideal. Att analysera verktygsbältet som ett smycke som används som en symbol för detta maskulinitetsideal har varit en viktig del i processen. Den mänskliga kroppens relation till handverktyget är central i masterarbetet från 2014, som består av skulpturala hybrider mellan Tobias egen kropp och en grupp handverktyg och verktygsbälten. Arbetena är till största delen skapade av opak silikon mycket lik Tobias egen hud. Sedan 2015 har Tobias arbetat med projektet The Châtelaine. Även detta arbete består av en serie hybridobjekt, denna gång mellan dagens verktygsbälte i läder och det historiska smycket Châtelaine. Dessa två objekt är båda fulla av praktisk funktionalitet (verktyg) och symbolisk/social funktionalitet (smycke). Trots att de i det hänseendet är lika, blir de tolkade mycket olika på grund av deras olika kontexter och genuskonstruktioner. Verk från denna serie finns nu i samlingarna på Nationalmuseum i Stockholm och på CODA Museum i Apeldoorn. Tobias har under de senaste tio åren ställt ut flitigt i internationella sammanhang, bland annat på museum som Design Museum London, Pinakothek der Moderne i München, Nationalmuseum och Röhsska Museet i Sverige.  Han har även haft ett flertal separatutställningar på gallerier i Sverige, Nederländerna och Spanien. Tobias var en av fyra svenska residensstipendiater på IASPIS/Konstnärsnämnden under perioden okt 2016 – mars 2017, och arbetade under perioden i en av deras ateljéer på Maria Skolgata 83 i Stockholm.

 

Tobias Alm, The Tool Belt: The Belt