Artist and Craftsperson

Tobias Alm was born in 1985 in Stockholm where he is currently based. He holds a Master of Fine Arts from Ädellab (2014), the Department of Jewellery and Corpus, at Konstfack, Stockholm. Since 2014 Tobias has worked with sculptural installation art and conceptual jewellery art. In 2017 Tobias also created his first public art commission, installed at a preschool in Stockholm.

 
 

Konstnär och Konsthantverkare

Tobias Alm är född år 1985 i Stockholm, där han även är verksam. Han har en Master of Fine Arts från Ädellab (2014), institutionen för smyckekonst och corpus på Konstfack i Stockholm. Tobias har sedan 2014 arbetat med skulptural installationskonst och konceptuell smyckekonst. År 2017 genomförde Tobias även sitt första offentliga konstprojekt, som är installerat på en förskola i Stockholm.

 

Tobias Alm, The Pipe Wrench Lanyard
 

Tobias instagram feed

[instagram-feed]