The Hand and the Tool

Offentligt verk till Kistahöjdens Förskola

Broderiet och träsnideriet som hantverk har båda en mångtusenårig historia. De är och har genom tiderna varit en viktig del i en mängd olika kulturella och politiska sammanhang. Dessa hantverk är spridda över världen, och stora likheter i tekniker och mönster finns över landsgränser och kontinenter. Likheterna går även lätt att finna mellan tekniker och material. Ett trehundra år gammalt skrin från Norrland har nästan identiska mönster som ett antikt förkläde från Aomori i Japan. Broderade blom- och fågelmönster från Skåne är mycket lika ornament från en mer än tusen år gammal grottvägg i Indien.

Trots de många gränsöverskridande likheterna mellan handarbetestraditioner i trä och textil genomsyras dessa traditioner av genusstrukturer och begränsande sociala hierarkier. Jag vill i detta arbete ifrågasätta dessa, och sprida en normbrytande och inkluderande inställning till handarbetet och slöjden. Min förhoppning är att konstverken väcker nyfikenhet och skaparlust hos barnen, och att förskolepedagogerna uppmuntras att arbeta med slöjd och hantverk med barnen.

-Tobias Alm, 2017

Handgjorda verk i omflyttade material

I projektet har jag använt mig av likheterna mellan handarbetestraditioner i trä och textil, och likheterna i uttryck över landsgränser och kontinenter, i en vilja att påvisa broarna mellan dessa livskraftiga mänskliga handarbetestraditioner. Verket består av en grupp uppförstorade skulpturala objekt föreställande olika verktyg. Alla verk är handgjorda av mig i min ateljé med enkla handverktyg. Materialen i objekten är omflyttade och verktygen är ofta sammansmälta med de arbeten de används till att skapa. Stållinjalen är gjord i mjuk ullfilt. Siffror och skalor flyter samman med broderiornament från olika kontinenter. Det skärande stålet i kniven är gjort i björk, och utsmyckat med de karvsnittsornament kniven används till att skära ut.

Jag vill visa för barnen hur betydelsefulla och starka dessa hantverkstraditioner är och alltid har varit. Synålen, tjugo gånger större än sin förlaga, är stucken genom den hårda betongväggen. Väggen töjs och tänjs, och viker sig för nålens kraft.

 

-Tobias Alm, 2017

The Hand and The The Tool: The Try Square, 2017, birch wood, wool, steel. 100x60 cm.

The Hand and The The Tool: The Compass, 2017, birch wood, wool, steel. 75x42 cm.

The Hand and The The Tool: The Knife, 2017, birch wood, wool. 56x12 cm.

The Hand and The The Tool: The Hammer, 2017, wool. 80x28 cm.

a public art comission in three parts

This is the first project out of three similar comissions for three different preschools that Tobias will make for SISAB/Stockholm Konst. Part two is currently in the making, and will be installed at a preschool in Solberga, Stockholm.

Detail of The Try Square, 2017, birch wood, wool, steel. 100x60 cm.

Detail of The Try Square, 2017, birch wood, wool, steel. 100x60 cm.

Detail of The Compass, 2017, birch wood, wool, steel. 75x42 cm.

Detail of The Compass, 2017, birch wood, wool, steel. 75x42 cm.

The Crochet Needle, 2017, birch wood, wool. 200x40 cm.

Detail of the Needle Cushion and Stitches, 2017, birch wood, wool, cotton, plaster. 120x120 cm.

Installation view at Kistahöjden Preeschool in Stockholm

Installation view at Kistahöjden Preeschool in Stockholm

Björnsonsgatan 167, Blackeberg SWEDEN

info(at)tobiasalm.com
+46(0)730518151