Press

Tobias Alm in the art magazine Konstnären

“Den samtida smyckeskonsten är undersökande och konceptuell, och inte alltid bärbar. KONSTNÄREN har träffat tre konstnärer som rör sig mellan konst- och modevärldar.”

This is the latest issue of the swedish art magazine Konstnären. The main article of the issue is about art jewellery, and Sofia Björkman, Carolina Gimeno and Tobias Alm are interviewed (in Swedish).

Read the whole interview online HERE

The texts are by Karolina Modig, photos by Margareta Bloom Sandebäck, design by Markus Edin and the cheif editor of Konstnären is Sofia Curman.